pd-art.com

През Декември празнуват

1 декември 2012

През Декември празнуват

4 Декември - Барбара, Варвара, Варвардан 
 
5 Декември - Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава, Сабина, Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина 
 
6 Декември - Никол, Никола, Николай, Николина, Николинка, Николета, Ненка, Нина, Нинка, Кольо, Нико, Ница 
 
9 Декември -  Ана, Анета, Анелия, Анка, Анна, Аница, Анелия, Яна, Янка, Янко 
 
12 Декември - Спиридон, Спиро 
 
13 Декември - Евгений 
 
14 Декември - Снежа, Снежана, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка 
 
15 Декември - Свобода 
 
17 Декември - Анани, Данаил, Даниел, Даниела, Данко 
 
20 Декември - Игнат, Искра, Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, Пламен, Пламена 
 
21 Декември - Юлиана, Юлияна 
 
22 Декември - Анастасия, Сийка  
 
23 Декември - Наум 
 
24 Декември - Евгени, Евгений, Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, Благородна, Жени, Женя, Жечка, Първан, Първана 
 
25 Декември - Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор 
 
26 Декември - Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф 
 
27 Декември - Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона

Весели празници :)